Ako je volený americký prezident? Mohlo by sa zdať, že stačí spočítať hlasy od všetkých voličov a kto ich získa najviac, stáva sa prezidentom. Tak to však nefunguje.

USA sa skladajú z 50 štátov, pričom pravidlo je, že kandidát, ktorý získa väčšinu hlasov v danom štáte, získava všetky hlasy tohto štátu a teda všetkých jeho voliteľov. Kto to je a odkiaľ sa volitelia berú?

Začnime od toho, že každý štát je rozdelený na volebné obvody po zhruba 700 tisíc obyvateľoch. A tak má napríklad husto zaľudnená Florida 27 volebných obvodov, ale málo obývané, hoci dvakrát väčšie Nové Mexiko, len tri.

Výsledný počet voliteľov za každý štát sa potom rovná počet volebných obvodov + počet senátorov z daného štátu (čiže vždy dva). Florida má teda 29 voliteľov a Nové Mexiko piatich.

V skratke teda americké prezidentské voľby vyzerajú tak, že voliči 8. novembra odovzdajú svoje hlasy. Kandidát, ktorý získa väčšinu hlasov v danom štáte, získava hlasy všetkých jeho voliteľov. Volitelia sa následne zídu v takzvanom Zbore voliteľov a tam odovzdajú svoje hlasy. Kandidát, ktorý ich získa nadpolovičnú väčšinu, sa stáva prezidentom.