Slovenský systém na rozpoznávanie tvárí a tiel funguje v 12 krajinách a úspešne doteraz rozoznal viac ako 21 miliónov tvárí.

"Z tvárí čítame emóciu, pohlavie, vek," menuje spoluzakladateľ spoločnosti FaceMedia Ján Iľko. Dáta, ktoré získajú využívajú obchody na to, aby vedeli lepšie sledovať správanie sa svojich zákazníkov.

"Face detection technológia (technológia rozpoznávania tvárí, pozn. red.) bol ten mostík, ktorý nám umožnil uviesť metodiku Google Adwords do reálneho prostredia nákupných centier," popisuje.

​Prvé testy robili v vo vlastnej kancelárii a neskôr svoj produkt dostali do nákupného centra. A to bol bod, ktorý firme v rozvoji veľmi pomohol.

Pozrite si príbeh FaceMedia v Success Story na HNtelevízii.