Syndróm vyhorenia sa objavuje čoraz častejšie. Podľa psychlogičky to súvisí so stresom a nárokmi v práci. Objavuje sa však aj u ľudí, pri ktorých sa predtým nevyskytoval. Čím to je? Je stres potrebný? Čo ľudí najčastejšie vedie k rozvodom?

Na tieto a ďalšie otázky odpovedala psychologička Erika Tkáčová.