Blížiace sa vianočné sviatky sú v našej lokalite späté aj so zvýšenou konzumáciou alkoholu. Nakoľko Slovákmi zametá táto metla ľudstva, priblížil nám riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave Ľubomír Okruhlica.