Success story Young

Mladí ich milujú. Častokrát pôsobia v gastronómii a na ich produkty stoja rady. Napriek tomu, že do marketingu dávajú minimum peňazí. Čo stojí za nebývalým úspechom mladých a nadšených podnikateľov?

Všetky epizódy