Dedina Mojšová Lúčka padla za obeť vodnej nádrži pri Žiline. Obyvateľov presťahovali do novej obce, kde mali byť postavené okrem domov aj škoda, škôlka, požiarna zbrojnica či kultúrny. 

Nedopadlo to však ideálne. Domy boli postavené narýchlo a nekvalitne a kultúrny dom ostal rozostavaný dodnes. 

Pozrite si novú časť seriálu Realitné opachy. 

Video nájdete v článku

Ďalšie epizódy