21.06.2017, 10:48

Maďarič chystá po zvolení Rezníka zmeny: Nechcem, aby bola voľba šéfa RTVS spolitizovaná

Maďarič chystá po zvolení Rezníka zmeny: Nechcem, aby bola voľba šéfa RTVS spolitizovaná
Zdroj: Peter Mayer

Minister kultúry Marek Maďarič nesúhlasí s tým, že novým šéfom sa stal Jaroslav Rezník, on sám preferoval súčasného generálneho riaditeľa Václava Miku.

Hodnotenie voľby šéfa verejnoprávnej televízie dnes prezentoval na brífingu na ministerstve.

"Nechcem povedať, že Rezník nemôže byť dobrým riaditeľom RTVS, ale ja by som uprednostnil kontinuitu. Ak sú výsledky úspešné, mal dostať šancu ten, čo prvýkrát takto riadil verejnoprávnu televíziu celé funkčné obdobie," vyhlásil Maďarič.

​Zároveň dodal, že bude žiadať zmenu voľby riaditeľa RTVS, aby nebola spolitizovaná. Maďarič napriek tomu, že preferoval Václava Miku, nehodlá odstúpiť z postu ministra kultúry.

"Celé roky som veľmi cieľavedome vytváral podmienky na to, aby vedenie verejnoprávneho média bolo funkčné," dodáva Maďarič.

A tak každý krok nového vedenia RTVS bude pozorovaný a hodnotený predovšetkým z pohľadu, či bude alebo nebude spravodajstvo prispôsobovať predstavám a očakávaniam politikov,“ uviedol Maďarič, ktorý zároveň poďakoval končiacemu riaditeľovi Václavovi Mikovi a jeho spolupracovníkom.

Mikov výrazný posun

Posun v RTVS za pôsobenia Miku označil za veľmi výrazný.

Je to pomerne unikátny výsledok v kontexte predchádzajúcich vedení, či STV, SRo alebo RTVS a novozvolený generálny riaditeľ RTVS rozhodne má na čo nadväzovať,“ doplnil.

Maďarič považuje za vhodné vytvoriť osobitný nástroj na voľbu generálneho riaditeľa RTVS, ktorý by zabezpečil jeho dostatočnú nezávislosť. Navrhuje vytvorenie zboru voliteľov, ktorý by bol zložený zo zástupcov relevantných subjektov a občianskej verejnosti. Odvolanie šéfa RTVS by prešlo do kompetencie Rady RTVS, ktorá je dnes podľa ministra úplným štatistom.

Takýto spôsob voľby bude podľa ministra garantovať dostatočné vyváženie vplyvu všeobecnej politickej reprezentácie občanov, pretože by posilnila právomoc parlamentom volenej Rady RTVS ako kontrolného orgánu a vplyvu priamych zástupcov verejnosti, ktorí by cez zbor nominovaných voliteľov politicky nezávisle posudzovali kompetentnosť a vhodnosť kandidátov.

Som presvedčený, že je vhodný čas nastaviť pravidlá voľby generálneho riaditeľa RTVS tak, aby ďalší riaditeľ bol naozaj politicky nezávislý so silným mandátom verejnosti,“ zdôraznil.

Čo navrhuje Maďarič

Podľa predstaveného návrhu by do 15-členného zboru voliteľov nominovali zákonom určený počet zástupcov pomenované inštitúcie, ktoré by ako celok reprezentovali širokú škálu verejnosti.

Maďarič menoval Slovenskú akadémiu vied, Slovenskú rektorskú konferenciu, Ekumenickú radu cirkví, Audiovizuálny fond, Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, združenie vydavateľov tlače, združenie podnikateľov, ale aj vládu, prezidenta, Súdnu radu, radu mimovládnych organizácií.

Zbor voliteľov by bol z uvedených nominácií ustanovený vždy ad hoc na konkrétny výber generálneho riaditeľa. Členstvo v zbore voliteľov by bolo nezlučiteľné s výkonom politickej funkcie.

Zbor voliteľov by vyberal generálneho riaditeľa prostredníctvom verejného vypočutia a volil dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov.

Konkrétny návrh pripraví ministerstvo kultúry v priebehu niekoľkých týždňov, potom ho minister predloží do legislatívneho procesu. O jeho podpore zatiaľ s koaličnými partnermi nerokoval, cíti, že by mohol byť priechodný. Je pripravený dať priestor na pripomienky aj opozícii.