Európska komisia v jednom zo scenárov možného budúceho vývoja Európskej únie pripúšťa aj možnosť skresať počet oblastí, ktorým sa Únia venuje s tým, že sa im bude venovať dôkladnejšie.

Ako príklad uvádza plne funkčnú Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž, jednohlasnú zahraničnú politiku alebo vytvorenie Európskej obrannej únie.

Eurokomisia vidí problém v tom, že členské štáty by sa museli najprv dohodnúť, v ktorých oblastiach sú všetci za hlbšiu integráciu. Užšia spolupráca by sa mohla týkať napríklad obchodu alebo bezpečnosti.