13.09.2016, 14:27

Premiér má slabosť na bane. Účet za tento sociálny program je však privysoký

Slovenské elektrárne majú výhrady k navrhovanej Vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. Varujú pred možným odstavením elektrárne v Novákoch od nového roku. Uviedla to spoločnosť v zásadných pripomienkach k návrhu spomínanej vyhlášky regulačného úradu.

„Ak nepríde k zmene navrhnutej vyhlášky, bude spoločnosť Slovenské elektrárne nútená odstaviť elektráreň Nováky a požiadať Ministerstvo hospodárstva SR o zrušenie povinnosti vyrábať elektrinu z domáceho hnedého uhlia vo všeobecnom hospodárskom záujme od 1. januára 2017,“ spresnila spoločnosť.