Dokázal by vás Robert Kaliňák presvedčiť v osobnom stretnutí presvedčiť, aby ste hlasovali proti jeho odvolaniu? Túto otázku sme položili poslancom na chodbách parlamentu.