Objem finančných prostriedkov určených pre mimovládne organizácie v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (EVS) sa zdvojnásobí. Zvýšenie eurofondových výziev zameraných na zlepšenie transparentnosti verejnej správy a boj s korupciou z 15 na 30 miliónov eur dnes oznámil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).

Ministerstvo vnútra, ktoré riadi tieto eurofondy, otvorí aj ďalšie dve kolá určené pre mimovládne organizácie, informoval premiér. Dôvodom je, že do prvého kola, ktoré malo uzávierku 21. augusta, prišlo až 116 žiadostí. Fico ocenil takýto vysoký záujem. Považuje to za významný príspevok k transparentnosti verejného života a najefektívnejší spôsob, ako bojovať proti korupcii.

Ficovi to "hladí brucho"

„Jednoducho, ak sa ukazuje, že mimovládne organizácie majú záujem spolupracovať so štátom, je tam veľmi veľa ľudí, ktorí sa vyznajú v zaujímavých témach, ktoré sú pre nás z hľadiska transparentnosti verejného života veľmi dôležité, my sme pripravení vyjsť v ústrety,“ objasnil. „Otvárame ďalšie kolo, dohromady 30 miliónov eur pre mimovládne organizácie, ktoré sa môžu aktívne zaujímať o transparentnosť verejného života, a mne to, poviem po slovensky, hladí brucho,“ uviedol premiér.

Záujem je oveľa vyšší, ako sme na začiatku očakávali, pripustil riaditeľ odboru operačného programu EVS ministerstva vnútra Samuel Arbe. Vidí v tom dôkaz, že výzvy boli nastavené dobre. „Snažíme sa dosiahnuť, aby dnes občania Slovenskej republiky nemali pocit, že sú klientmi verejnej správy, ale aby začali mať aj pocit, že sú partnermi verejnej správy, že verejná správa s nimi chce diskutovať, pýta sa ich na názor a na základe toho názoru mení svoje fungovanie,“ prezentoval.

Predložených 116 projektov podľa Arbeho pokrýva široké spektrum tém. Vyzval, aby sa aj ďalšie organizácie zapojili v rámci pridaných dvoch kôl. Uzávierka najbližšieho bude začiatkom budúceho roka. Motivovať by chcel aj organizácie, ktoré neuspejú v aktuálnom kole, aby projekty prepracovali. Spodná hranica pre čerpanie prostriedkov je 100-tisíc eur, čo podľa Arbeho umožňuje zapojenie sa aj menších organizácií, ktoré sa navyše môžu združovať do konzorcií.

Nástroj pre zvýšenie transparentnosti

Podľa splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla sa mimovládne organizácie dlhodobo zaoberajú agendou tvorby verejných politík. „Ony majú ten potenciál v mnohých oblastiach aj odborný a toto je prvýkrát nástroj, kde sa to môže zaplatiť,“ vyzdvihol.

Podľa splnomocnenca ide o nástroj pre zvýšenie transparentnosti a boj proti korupcii. „Ak máte tie verejné politiky robené participatívne, máte tam účasť širokej verejnosti, tak už to je prvá eliminácia, aby nedošlo k tomu, čo by sme boli veľmi radi, aby nedochádzalo,“ uzavrel Giertl.

Mimovládne neziskové organizácie sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Celkovo bolo pre ne doposiaľ v rámci šiestich výziev vyčlenených 15 miliónov eur. Prostriedky pre tretí sektor sú rozdelené do dvoch tém, prvou je Tvorba lepšej verejnej politiky.

Oprávnenou aktivitou výzvy sú aj opatrenia vedúce k zamedzeniu korupcie a podpora transparentnosti vo verejnom sektore. V rámci druhej témy "Občianska informovanosť a participácia" budú podporené projekty zamerané na budovanie a posilňovanie kapacít mimovládnych neziskových organizácií, zlepšenie prístupu k informáciám o verejnej správe, ako aj na zvyšovanie účasti na správe vecí verejných.