Učitelia v regionálnom a vysokom školstve si od septembra prilepšia. Vláda to schválila na dnešnom rokovaní s podmienkou, že odborári nebudú vyvíjať nátlakové akcie. "Očakávame podpísanie memoranda o sociálnom zmieri do roku 2020," popísal Fico. 

"Ak sa rozhodnú predstavitelia školských odborov, že memorandum nepodpíšu, urobíme v septembri zmenu a zvyšovanie platov pôjde podľa programového vyhlásenia vlády," upozornil premiér. Stalo by sa tak teda až v januári 2018. 

Zvýšenia platov sa tak dočkajú aj zamestnanci v materských školách, centrách voľného času, školských kluboch detí či základných umeleckých školách. Ich kolegovia na základných či stredných školách už mali zvýšenie platov isté, pretože pre túto skupinu učiteľov bola v rozpočte ministerstva školstva vyčlenená suma 30 miliónov eur.

"Dnešné schválenie nariadenia vlády na zvýšenie tarifných platov učiteľov dokazuje, že Slovenská národná strana plní svoj prísľub zvyšovania atraktivity a ohodnotenia učiteľského povolania. Máme za sebou veľmi zložité a dlhé rokovania s odborármi a so ZMOS-om a som rád, že po poslednom rokovaní v piatok sme dospeli aj k súhlasu odborárov s kompromisným návrhom," uviedol po rokovaní vlády minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS).

Ako dodal, popri garantovanom zvyšovaní platov z programového vyhlásenia vlády a týmito dodatočnými šiestimi percentami ide v celkovom súčte o zvýšenie platov na úrovni približne 39 percent.

Pedagogickým a odborným zamestnancom regionálneho školstva, ako aj vysokoškolským pedagógom, sa platy zvyšovali v januári 2016, a to o štyri percentá, ďalšie navýšenie bolo o šesť percent od 1. septembra 2016. Rast platov o šesť percent je garantovaný v Programovom vyhlásení vlády SR aj v rokoch 2018, 2019 a 2020.

Minister chcel okrem toho zabezpečiť, aby sa platy v regionálnom a vysokom školstve zvýšili aj nad rámec Programového vyhlásenia vlády SR - o šesť percent aj v septembri 2017. Dohodu však bolo potrebné nájsť aj so ZMOS-om, nakoľko zriaďovanie a teda aj financovanie materských škôl, centier voľného času, školských klubov detí či základných umeleckých škôl je v originálnej kompetencii obcí. Z dohody vyplýva, že potrebné finančné prostriedky na zvýšenie platov v originálnych kompetenciách uhradia obce z vlastných zdrojov. Ostatné financie vyčlení priamo ministerstvo.

Zvyšovanie platov učiteľov vníma predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek pozitívne. "O ďalších navýšeniach pre roky 2018, 2019 a 2020 nás zrejme čakajú rokovania, ktoré môžu vyústiť do podpisu memoranda," uviedol pre TASR Ondek.

V súčasnosti základné a stredné školy spadajú pod prenesené kompetencie miest a obcí, čo znamená, že peniaze na ich chod prichádzajú priamo od štátu vo forme normatívu na žiaka. Materské školy, ZUŠ, centrá voľného času, školské kluby detí, školské jedálne i školské internáty patria pod originálne kompetencie miest a obcí a ich chod je platený z podielových daní miest a obcí. Do originálnych kompetencií spadá približne 25-tisíc zamestnancov.