Mojich 5 krokov k úspechu

Úspešní a zaujímavé ľudia nielen z biznisového prostredia prezradia svoje tipy, ako sa dostať na vrchol. A možno sa to vďaka nim podarí aj vám.

Všetky epizódy