16.04.2017, 22:28

Jáchyme, hoď ho do stroje! Ďalšia klasika, ktorá sa nevyhla chybám

Jáchyme, hoď ho do stroje! Ďalšia klasika, ktorá sa nevyhla chybám