Oblasť zdravotnej starostlivosti čelí mnohým výzvam. Neustále rastúcemu počtu pacientov, rozširujúcim možnostiam liečebných postupov či zvyšujúcemu sa tlaku na správne určenie liečebných postupov na základe množstva údajov od konkrétnych pacientov.

Video nájdete v článku

Ďalšie videá