V priebehu tohto mesiaca má britská premiérka Theresa May aktivovať Článok 50 Dohody o Európskej únii, čím oficiálne spustí proces odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. Hovorí sa o takzvanom tvrdom brexite a o tom, čo to znamená a aké dopady to bude mať na úniu nám povie Radovan Geist, vydavateľ portálu EurActiv.

Video najdete v článku

Ďalšie videá