VÚB banka, ako líder firemného bankovníctva, doteraz prerozdelila na pomoc slovenským firmám 42 miliónov eur zo SIH antikorona záruky, čo je najviac zo všetkých bánk na Slovensku. Žiadostí prišlo oveľa viac a preto požiadala Slovak Investment holding (SIH) o navýšenie finančných prostriedkov. Podarilo sa a VÚB banka má k dispozícii na pomoc firmám v rámci tejto schémy dohromady viac ako 55 miliónov eur. A nielen to! O podporu v rámci tzv. veľkých garančných schém, ktoré štartujeme budú môcť žiadať nielen malé a stredné firmy, ale aj tie veľké. 

Video nájdete v článku

Ďalšie videá