Do redakcií všetkých relevantných slovenských médií bola doručená nahrávka, ktorá je označená ako Gorila. Nahrávka bola zaslaná anonymnou osobou, ktorej identitu nepoznáme. Vzhľadom na to nevieme potvrdiť, či ide o zvukový záznam, ktorý je súčasťou vyšetrovacích spisov, a u ktorého bolo vykonané znalecké posudzovanie zhody hlasov osôb z nahrávky so skutočnými osobami.

Keďže ale ide o závažnú celospoločenskú tému, ku ktorej sa média musia mať možnosť vyjadrovať a existencia spisu Gorila vrátane jej zvukovej časti a jej prepisov je vo svetle posledných zistení nespochybniteľná, sme dospeli k záveru, že je dôležité a nevyhnutné, aby v záujme zachovania práva verejnosti na informácie a slobody prejavu boli niektoré časti nahrávky uverejnené.

Uverejnené časti nahrávky boli porovnané s verejne dostupným analytickým prepisom, tzv. spisom Gorila.

Video nájdete v článkoch

Ďalšie videá