Autobusová doprava sa na Slovensku trocha opomína, zmeniť by to mala dopravná autorita, o ktorej hovorí ministerstvo dopravy už od volieb, no zatiaľ sa nič nedeje.

O autobusoch a o nových vlakových linkách sme sa rozprávali so šéfom dopravcu Arriva na Slovensku Lászlóm Ivanom.